Alüminyum ve Çevre

Tüm endüstriyel uygulamaların, çevre üzerine az veya çok etkisi vardır. Alüminyum, çevreyi en az etkileyen endüstrilerden birisidir. Alüminyum üretim metodları çevreye zarar vermez.

Birincil alüminyum üretim tesislerinde flor gazı emisyonları %50, toz atıklar %75 oranında azaltılmıştır. Bu tesislerde oluşan atık miktarı, çevreye zarar vermeyecek seviyededir.